Artyleria przeciwlotnicza » Jednostki artylerii przeciwlotniczej

1. pułk artylerii przeciwlotniczej im. ERS - Warszawa

Skrócona historia 1. pułku artylerii przeciwlotniczej im. Edwarda Rydza - Śmigłego z Warszawy. Powstały w 1924 r. był jednocześnie największą jednostką artylerii przeciwlotniczej, jak i największą jednostką motorową Wojska Polskiego wogóle. W 1939 r. zmobilizował szereg jednostek walczących na wszystkich frontach września.

więcej
2 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Grodno

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 2, przy 2. pułku artylerii lekkiej w Grodnie. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych.

więcej
3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Wilno

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 3 w Wilnie, przy 3.pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był kpt. Gustaw Piwakowski. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
5 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Kraków

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr V poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 5 w Krakowie, przy 5. pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był kpt. Stanisław Batycki. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Lwów

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VI poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 6 we Lwowie, przy 6. pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był por. Kazimierz Świderski. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
7 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Poznań

Początki historii artylerii przeciwlotniczej w Wielkopolsce sięgają 1924 roku, kiedy to w Poznaniu sformowana została 7 samodzielna bateria artylerii przeciwlotniczej, wchodząca w skład 7. pułku artylerii ciężkiej . Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Dowództwo objął kpt. Adam Maissner. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

 

więcej
8 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Toruń

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 8, przy 8. pułku artylerii cciężkiej w Toruniu. Bateria była organizowana od połowy grudnia 1924 r. do marca 1925 r. Kadrę oficerską i podoficerską stanowili żołnierze różnych jednostek artylerii z VIII i VII DOK, zaś wyposażenie i sprzęt pochodziło z 8 pac.

więcej
9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Brześć n/Bugiem

W roku 1938, w związku z potrzebą podnoszenia wyszkolenia kadry artylerii przeciwlotniczej, w Trauguttowie koło Brześcia n/Bugiem, utworzono Centrum Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (COPiPgaz). Jesienią 1938, na rzecz COPiPgaz sformowano 9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Dowodzenie objął mjr Walenty Najwer. Jednostka wchodziła w skład Centrum i była podporządkowana jego komendantowi.

więcej

Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (MDAPl) oficjalnie powstał w lutym 1933 r. rozkazem MSWojsk ze wspomnianej kadry 9 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Od listopada nosił on nazwę 1 MDApl ze względu na utworzenie 2 MDAPL.

więcej
Szkoła Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie

Początkowo szkolenie oficerów artylerii przeciwlotniczej nie miało stałego charakteru. Do 1935 r. kadra szkolona była na doraźnych kursach, na które kierowano wybranych oficerów innych typów artylerii tj. lekkiej, ciężkiej czy konnej. Takie specjalizujące kursy prowadzone były w Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. Wraz z planowanym gwałtownym rozwojem artylerii przeciwlotniczej powstała nagła potrzeba systematycznej rozbudowy kadr. Próbna partia 40 armat wz.1936 dostarczona została do Polski bardzo szybko, bo już w połowie 1935 roku. Umożliwiło to rozpoczęcie szkolenia pod koniec tego roku w części jednostek przeciwlotnicze

więcej