Artyleria przeciwlotnicza » Jednostki artylerii przeciwlotniczej

1. pułk artylerii przeciwlotniczej im. ERS - Warszawa

Skrócona historia 1. pułku artylerii przeciwlotniczej im. Edwarda Rydza - Śmigłego z Warszawy. Powstały w 1924 r. był jednocześnie największą jednostką artylerii przeciwlotniczej, jak i największą jednostką motorową Wojska Polskiego wogóle. W 1939 r. zmobilizował szereg jednostek walczących na wszystkich frontach września.

więcej
2 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Grodno

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr II poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 2, przy 2. pułku artylerii lekkiej w Grodnie. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych.

więcej
3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Wilno

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 3 w Wilnie, przy 3.pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był kpt. Gustaw Piwakowski. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
5 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Kraków

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr V poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 5 w Krakowie, przy 5. pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był kpt. Stanisław Batycki. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Lwów

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VI poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 6 we Lwowie, przy 6. pułku artylerii ciężkiej. Pierwszym dowódcą baterii był por. Kazimierz Świderski. Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

więcej
7 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Poznań

Początki historii artylerii przeciwlotniczej w Wielkopolsce sięgają 1924 roku, kiedy to w Poznaniu sformowana została 7 samodzielna bateria artylerii przeciwlotniczej, wchodząca w skład 7. pułku artylerii ciężkiej . Skład osobowy baterii był niewielki – 2 oficerów, 7 podoficerów i 26 szeregowych. Dowództwo objął kpt. Adam Maissner. Wyposażenie baterii stanowiły dwie armaty plot. półstałe kal. 76,2 mm wz.1902 i dwa karabiny maszynowe.

 

więcej
8 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Toruń

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 10 maja 1924 r., o wprowadzeniu w życie nowej organizacji artylerii przeciwlotniczej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII poleciło utworzenie samodzielnej baterii artylerii przeciwlotniczej Nr 8, przy 8. pułku artylerii cciężkiej w Toruniu. Bateria była organizowana od połowy grudnia 1924 r. do marca 1925 r. Kadrę oficerską i podoficerską stanowili żołnierze różnych jednostek artylerii z VIII i VII DOK, zaś wyposażenie i sprzęt pochodziło z 8 pac.

więcej
9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Brześć n/Bugiem

W roku 1938, w związku z potrzebą podnoszenia wyszkolenia kadry artylerii przeciwlotniczej, w Trauguttowie koło Brześcia n/Bugiem, utworzono Centrum Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (COPiPgaz). Jesienią 1938, na rzecz COPiPgaz sformowano 9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Dowodzenie objął mjr Walenty Najwer. Jednostka wchodziła w skład Centrum i była podporządkowana jego komendantowi.

więcej
11 dywizjon artylerii przeciwlotniczej - Dęblin

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 23 września 1937 r. oraz 27 października 1937 r. sformowano w Dęblinie 11 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Jednostka została zakwaterowana w koszarach na Zajezierzu. Sformowano ją do osłony ośrodka wyszkolenia i zaopatrzenia lotnictwa.

więcej

Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (MDAPl) oficjalnie powstał w lutym 1933 r. rozkazem MSWojsk ze wspomnianej kadry 9 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Od listopada nosił on nazwę 1 MDApl ze względu na utworzenie 2 MDAPL.

więcej