do początku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Organizacje społeczne promujące lotnictwo, obronę przeciwlotniczą i przeciwgazową w II RP

W 1934 roku LOPP została uznana za instytucję wyższej użyteczności publicznej. Dzięki temu miała przywilej wyłączności działania na obszarze całego kraju w zakresie uzgadniania i kierowania przygotowaniami ludności cywilnej do obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, według wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych i Ministerstwem Komunikacji.

więcej
 
Początki artylerii przeciwlotniczej 1919 - 1920

Wraz z odzyskaniem niepodległości w listopadzie 1918 r. przez Polskę, rozpoczęło się wycofywanie wojsk niemieckich z Białorusi oraz wojsk austro-węgierskich z Galicji Wschodniej. Dla młodego państwa  perspektywa wojny z bolszewicką Rosją rysowała się bardzo poważnie.

 

więcej
 
Artyleria przeciwlotnicza wobec Przewrotu Majowego 1926

10 maja 1926 roku powstał trzeci rząd Wincentego Witosa. Powołanie rządu Witosa poprzedzały nieudane próby utworzenia rządu dwukrotnie przez Józefa Chacińskiego, Jana Dębskiego, dwukrotnie przez Wincentego Witosa, Zygmunta Marka oraz Władysława Grabskiego. Rząd Wincentego Witosa był koalicją endecji, chadecji, PSL Piast oraz NPR i nie cieszył się poparciem społeczeństwa, które zawiedzione było też systemem parlamentarnym. W oczach opinii publicznej wszyscy parlamentarzyści byli skompromitowani. Coraz częściej wspominano postać Józefa Piłsudskiego, który od trzech lat nie brał udziału w życiu politycznym.

więcej