Biblioteczka » Saperzy

W lecie 1932 roku 2. (bukareszteński) pułk saperów (pionierów) zorganizował na jeziorze Floreasca ćwiczenie przeprawowe ze szczególnem uwzględnieniem nart wodnych. Ćwiczenie to odbyło się w obecności króla, ministra obrony narodowej, inspektorów generalnych i wyższych oficerów garnizonu bukareszteńskiego.

więcej

2-gi baon saperów otrzymał polecenie przygotowania około 2000 m3 gruzu i kamienia z wysadzonego starego fortu w Babicach pod Warszawą. Objętość objektu tego wynosiła około 2000 m3 betonu. Fort ten po większej części został zniszczony przed wojną światową, kiedy to Sztab Generalny Rosyjski wydał rozkaz zburzenia wszystkich fortów warszawskich; pozostały jednak w całości pomieszczenia mieszkalne, budowane z cegły, a następnie części potem bojowych, doprowadzających do dział flankujących.

więcej