Stowarzyszenie » Wstąp do nas

Zasady przystąpienia do naszego Stowarzyszenia

 

"Celem służby wojskowej jest przygotowanie żołnierza do wojny. Wojna wymaga twardych charakterów i wytrzymałości fizycznej, wyrobienie których musi nastąpić w czasie pokoju. Miękkość i poddawanie się przy najmniejszych przeciwnościach, częste zgłaszanie się chorym, uskarżanie się przy najmniejszej uciążliwości w służbie i brak wytrzymałości na trudy fizyczne, powinny być dla żołnierza obcemi. Tym zjawiskom musi przeciwdziałać osobisty przykład podoficerów, a jeszcze bardziej oficerów… Najważniejszymi cechami wychowania żołnierskiego są: bezwzględna karność, dyscyplina i zaufanie do przełożonych, poczucie koleżeństwa, lojalny stosunek do osób cywilnych, a ponad wszystko gotowość do poświęcenia się dla sprawy ojczynej”.

 

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać się każdy, kto ukończył 17 lat. Stawiamy jednak na wstępie pewne warunki, których spełnienia oczekujemy od Ciebie. Nasze Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej i jego głównym celem jest odtwórstwo historyczne. Droga do wstąpienia w szeregi SRH Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej, rozpoczyna się poprzez zwykłe spotkanie z nami i rozmowę o tym jakie są cele grupy, czego można się spodziewać i na czym to wszystko polega. Następnie składasz pisemną deklarację o chęci rozpoczęcia stażu rekruckiego.

 

Staż rekrucki trwa minimum 1 rok. Podczas stażu uczysz się, czytasz, szkolisz się, bierzesz udział w wyjazdach, wykazujesz się zaangażowaniem i integrujesz z grupą. Po zakończeniu stażu rekruckiego, przystępujesz go egzaminu. Egzamin ma charakter merytoryczno – praktyczny. Jeśli zdasz egzamin pozytywnie zostaniesz członkiem naszej baterii i otrzymasz swój nieśmiertelnik (replikę nieśmiertelnika z 1939 r.).

 

Wyposażenie i mundur podczas stażu

Mile widzianym będzie, jeżeli kandydat, w trakcie trwania stażu kandydackiego, podejmie starania w celu skompletowania umundurowania, zgodnie z zasadami przez nas przyjętymi. Oczywiście posiadanie pełnego wyposażenia nie jest warunkiem przyjęcia w poczet członków. Wyposażenie i umundurowanie często kompletuje się parę lat. Każdego, kto chciałby do nas przystać przestrzegamy, że noszenie munduru w barwach artylerii przeciwlotniczej jest okolicznością zobowiązującą do okazania mu należytego szacunku i zachowania godnego w trakcie noszenia munduru.

 

 

NASZ E-MAIL: przeciwlotnicza@poczta.fm

 

NAPISZ DO NAS, POROZMAWIAJ, ROZPOCZNIJ SŁUŻBĘ!