Rekonstrukcja » Galeria postaci

Historia Wojska Polskiego, jego umundurowania i uzbrojenia to nie tylko karabiny, armaty, czołgi. To także historia wojsk łączności, już niego zapomniaych przez rekonstruktorów. Staramy się to zmieniać. Rekonstrukcja historyczna pozwala w zupełnie nowy sposób poznać barwę i broń II Rzeczypospolitej. Jako część naszej działalności prezentujemy poniżej sylwetki mundurowe wybranych żołnierzy II RP.

 

 

Kanonier 2-giego rocznika 2 dyonu artylerii przeciwlotniczej – Grodno zima 1937/38

Całość szkolenia w artylerii przeciwlotniczej w drugiej połowie lat trzydziestych trwać miała 25 miesięcy, jednak w ogólnym harmonogramie służby czynnej ujęto tylko okres 22,5 miesiąca. W I roku służby kanonier odbywał trwającą 1,5 miesiąca szkołę rekruta, po czym rozpoczynał 7-dmio miesięczny okres specjalizacyjny. Zwieńczeniem I roku służby był udział w szkole ognia, czyli letniej koncentracji.

więcej
Kapral podchorąży służby stałej – 2 rocznika Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu – zima 1938/39

Kapral podchorąży został zaprezentowany przez nas podczas jazdy na łyżwach, w prywatnej pozasłużbowej sytuacji. Umundurowany jest w mundur uszyty prywatnie, z pewnym naruszeniem obowiązujących przepisów, o czym dalej. Na nogach wysokie skarpety, noszone pod wysokie buty oraz łyżwy hokejowe na skórzanych trzewikach. W tych okolicznościach, podchorąży występuje bez broni bocznej, którą pozostawił przed wejściem na lód.

więcej
Podporucznik 86. pułku piechoty  - Ćwiczenia batalionu narciarskiego 19 DP - włók dla dowódców 1938

W ramach prowadzonych corocznie kilku koncentracji narciarskich na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej kresowe dywizje piechoty i brygady kawalerii wystawiały pododdziały narciarskie. Każda koncentracja poprzedzona etapem wyszkolenia żołnierzy – poszczególne pułki biorące udział w ćwiczeniach, zorganizowały ośrodki narciarskie, gdzie ćwiczyły pododdziały.

więcej
Obsługa ckm I plutonu rzutu ogniowego motorowej baterii przeciwlotniczej typu A – wrzesień 1939

Baterie motorowe przeciwlotnicze typu A i B uzbrojone były przede wszystkim w 40 mm armaty przeciwlotniczej. Ze względu na ograniczone możliwości armat, w przypadku ataku lotniczego z małej odległości i niskiego pułapu, drugim typem uzbrojenia baterii było 8 karabinów maszynowych. Artyleria przeciwlotnicza używała lkm wz.08/15 albo ckm wz.08 kalibru 7,92 mm – na podstawach trójnożnych przeciwlotniczych. Sprzęt ten używany miał być przejściowo, aż do czasu wymiany na nowsze typy.

więcej
Goniec narciarz – bateria 19 pułk artylerii lekkiej – Koncentracja nizinna Święciany 1938/39

Dnia 1 listopada 1924 r. Szef Sztabu Generalnego zatwierdził referat Biura Ścisłej Rady Wojennej (L.3906/IIIa) pt. Przygotowanie wojska do kampanii zimowej, który wykładał w zasadzie całość charakterystyki polskiego teatru działań oraz potrzeb armii wobec potencjalnego konfliktu z ZSRR. Jak podkreślał dokument obfitość opadów śnieżnych w okresie zimy na terenach wschodnich i południowych wpływała w wielkim stopniu niekorzystnie na rozwój i ciągłość działań operacyjnych. W tym okresie gruba powłoka śnieżna na ogromnych obszarach terenu stwarzała ciężką przeszkodę dla ruchu kołowego i pieszego, co z kolei wpływało na kostnienie frontu na okres 3-4 miesięcy.

więcej
 Sekcja pomiarowa baterii motorowej artylerii przeciwlotniczej – wrzesień 1939 r.

W ramach każdego plutonu armat 40 mm rzutu ogniowego baterii motorowej artylerii przeciwlotniczej typu A i B znajdowała się sekcja pomiarowa. W skład sekcji wchodził etatowo 1 ogniomistrz, 2 bombardierów (w tym kierowca). Na ich wyposażeniu znajdował się dalmierz 1,5 m wz.K3. Sekcja przemieszczała się samochodem specjalnym Polski Fiat 508/518.

więcej
Podchorążowie rezerwy – 3-cia bateria szkolna dywizjonu podchorążych rezerwy SPAPlot w Trauguttowie - październik 1938

Latem 1936 r. mjr. Kazimier Angerman, w specjalnym referacie dotyczącym uzupełnienia kadr artylerii przeciwlotniczej, postulował pilne utworzenie pierwszej dedykowanej szkoły podchorążych, która byłaby w stanie wyszkolić rocznie około 100 oficerów. Staraniem Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej M.S.Wojsk., jesienią 1938 r. powstała Szkoła Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej w Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, która miała szkolić zarówno oficerów zawodowych, jak i oficerów rezerwy.

więcej
Strzelec ochotnik, batalion Obrony Narodowej

Obrona Narodowa, której pierwsze oddziały powstały w styczniu 1937 r., z założenia pełniła funkcję organizacji cywilno-wojskowej o charakterze ochotniczym, która miała zwiększyć stan liczebny armii w trakcie pokoju, a także zwalczyć bezrobocie w kraju. W myśl rozkazu z 5 XII 1936, zaplanowano utworzenie 12 batalionów na terenie niemal całego kraju.

więcej
Strzelec wyborowy w płaszczu kobiercowym – Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie 1933 r.

Podstawą wyszkolenia strzelców wyborowych Wojska Polskiego, były instrukcje strzeleckie, a także podręcznik mjr. dypl. Habiny i mjr dypl. Kobylańskiego z 1933 r. pt. „Strzelec Wyborowy”. Jak wskazywali autorzy „Zasady maskowania należy strzelcom wpoić praktycznie w polu, przyczem nie wyodrębniać specjalnie ćwiczenia, a połączyć z ćwiczeniem obserwacji.”. Szkolenia zalecano prowadzić poprzez obserwację strzelca maskowania swoich kolegów na różnej odległości. Strzelców dzielono więc na grupę obserwującą i maskującą. Przydzielano im pas terenu, wskazywano front nieprzyjaciela oraz dawano określony czas na zajęcie stanowisk. Po tych czynnościach strzelcy byli oceniani po ilości obserwatorów, która dojrzała ich stanowisko.

więcej
Strzelec wyborowy zamaskowany płachtą namiotową - 1938

Niniejsza sesja ma za zadanie zaprezentować sylwetkę strzelca, używającego do zamaskowania płachty namiotowej wz.31. Żołnierze piechoty wyselekcjonowany na III okres szkolenia strzeleckiego (później na II), byli szkoleni także z zakresu maskowania, według metodyki podręcznika „Strzelec Wyborowy” autorstwa mjr. dypl. Albina Piotra Habiny oraz mjr. dypl. Jana Kobylańskiego, opublikowany w 1933 r. Pozycja ta odsyłała do podręcznika pt. „Maskowanie” autorstwa kpt. inż. Kazimierza Biesiekierskiego.

więcej