Rekonstrukcja » Galeria postaci

Historia Wojska Polskiego, jego umundurowania i uzbrojenia to nie tylko karabiny, armaty, czołgi. To także historia wojsk łączności, już niego zapomniaych przez rekonstruktorów. Staramy się to zmieniać. Rekonstrukcja historyczna pozwala w zupełnie nowy sposób poznać barwę i broń II Rzeczypospolitej. Jako część naszej działalności prezentujemy poniżej sylwetki mundurowe wybranych żołnierzy II RP.

 

 

Ułan telefonista plutonu łączności Kwatery Głównej - 12 września 1939

Sylwetka ułana narzędziowego telefonisty z plutonu łączności Kwatery Głównej Szwadronu Łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. – 12 września 1939, rejon Psary – Polesie k/Łodzi. Sesję oparto o dokumenty archiwalne CAW oraz wspomnienia żołnierzy Wielkopolskiej BK.

więcej
Starszy ułan telefonista plutonu telefonicznego - jesień 1938

Tym razem sylwetka konkretnie związana z naszą działalnością – starszy ułan telefonista plutonu telefonicznego Szwadronu Łączności nr 7 na jesieni 1938 r. Od początku istnienia Szwadronu Łączności nr 7 z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, w jego strukturze funkcjonował pluton telefoniczny, który składał się z patroli telefonicznych poruszających się na wozach wz.37 Ł. W skład każdego z patroli wchodził dowódca podoficer konno, woźnica, 6 telefonistów oraz wóz zaprzęgnięty w 2 konie. Telefoniści działali jako spieszone patrole, działając w oparciu o wóz techniczny.

więcej
Sierżant podchorąży rezerwy - dowódca czołgu 7TP - rok 1939

Wraz z rozpoczęciem produkcji czołgów 7 TP w 1935 r., pierwsze 4 egzemplarze trafiły do 3. batalionu pancernego w Warszawie. Na początku 1936 roku oddano do tego batalionu jeszcze 14 czołgów, co pozwoliło na sformowanie pierwszej kompanii mobilizowanej na czas wojny, składającej się z 15 czołgów. Resztę pojazdów zostawiono w ramach kompanii szkolnej. W końcu 1937 roku batalion otrzymał pojazdy powstałe w ramach II serii produkcyjnej (w większości czołgu jednowieżowe), a do maja następnego roku pojazdy III serii.

więcej
Kapral instruktor plutonu konnego telegraficznego 7 Batalionu Telegraficznego – lato 1931.

W 1929 r. powołano do życia Brygadę Kawalerii „Poznań” z przeformowania 3. Dywizji Kawalerii. Łączność dla Brygady zapewniał pluton łączności, który wcześniej funkcjonował w ramach szwadronu pionierów. Wymagania łączności dla nowej Brygady były z roku na rok coraz większe. Dnia 29 lipca 1930 r. przy 7. Batalionie Telegraficznym utworzono pluton konny telegraficzny i wcielono tytułem próby do Brygady Kawalerii „Poznań”.

więcej