Biblioteczka » Przemysł łączności

Sanocka Fabryka Akumulatorów (1937 - 1939)
Sanocka Fabryka Akumulatorów (1937 - 1939)

Powstała w 1931 roku spółka „Sanok” Polska Spółka dla Przemysłu Gumowego początkowo podjęła produkcję węży gumowych dla kolei, masek przeciwgazowych oraz powłok balonowych dla wojska. W 1936 roku rozpoczęto starania w M.S.Wojsk. dotyczące otrzymania zgody na budowę w Sanoku fabryki akumulatorów opartych na licencjach angielskich i niemieckich. Biuro Przemysłu Wojennego wyraziło zgodę na budowę ww. zakładów gwarantując równocześnie wojskowe zamówienie na wytwarzane akumulatory. Ponadto zagwarantowano pomoc w uzyskaniu zniżek na cła jakimi obarczone były importowane maszyny oraz zniżek podatkowych. Entuzjastyczne podejście władz państwowych spowodowało utworzenie przez spółkę „Sanok” właściwej „Sanockiej Fabryki Akumulatorów” opartą w całości na kapitale szwajcarskim, z którego miano sfinansować budowę zakładów. Dyrektorem nowopowołanego przedsiębiorstwa został Oskar Schmidt.

 

Właściwą budowę rozpoczęto w 1937 roku w oparciu o uzyskane wcześniej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwie Skarbu ulgi. Spotkało się to ze sprzeciwem pozostałych producentów akumulatorów jako działanie godzące w zasady dobrej konkurencji. Protest został jednak przez MSWojsk. odrzucony, a fabrykę wyposażono w nowoczesny park maszynowy, moce produkcyjne pozwalały na pokrycie krajowego zapotrzebowania na akumulatory.