Rekonstrukcja » Galeria postaci

Kanonier telefonista baterii łączności 6 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej – jesień 1938
Kanonier telefonista baterii łączności 6 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej – jesień 1938

Zgodnie z etatem pokojowym z końca lat 30-tych, w skład każdego z samodzielnych dywizjonów artylerii przeciwlotniczej wchodziła bateria łączności, składająca się z trzech plutonów. Zadaniem ich było szkolenie kanonierów służących na różnych funkcjach łączności, a w czasie mobilizacji wystawienie drużyn łączności na potrzeby baterii motorowych.

 

6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej został powołany do życia w roku 1924. Stacjonował on w garnizonie Lwów aż do 1939 r. w tzw. Koszarach Czerwonego Klasztoru przy ul. Teatyńskiej. W niniejszej sesji prezentujemy kanoniera telefonistę baterii łączności lwowskiego dyonu. Żołnierze patroli telefonicznych artylerii przeciwlotniczej poruszali się na samochodach Polski Fiat 508/518 w wersji telefonicznej z przyczepkami.

 

Kanonier umundurowany jest w mundur sukienny wz.1919. Na nogach buty saperskie wz.1936. Na wierzch okryty płaszczem sukiennym wz.1919 z barwami artylerii przeciwlotniczej na kołnierzu. W stanie spięty pasem wz.1931. Na pasie dwie ładownice polskie wz.1922 oraz bagnet wz.1928 wraz z żabką wz.1924. Na plecach maska przeciwgazowa w puszce RSC wz.1924. Na głowie beret wz.1937 wojsk motorowych, a na szyi okulary szoferskie typu „ZETES”. Na późniejszych zdjęciach kanonier ma założoną opończę brezentową bezpośrednio na płaszcz.

 

Kanonier wyposażony w spięty tył na przód, pas do słupołazów wz.1931 oraz słupołazy stalowe wz.1931.Dodatkowo wyposażony w aparat polowy AP-36.

 

Składamy podziękowania dla Pana Dominika Kałużnego za pomoc w przygotowaniu merytorycznym sesji.

 

Pozował: Mateusz Leszczyński
Opracowanie: Paweł Janicki