Rekonstrukcja » Galeria postaci

Drużyna regulacji ruchu z 1 batalionu pancernegp - październik 1938
Drużyna regulacji ruchu z 1 batalionu pancernegp - październik 1938

W ramach oddziałów motorowych w II połowie lat 30-tych funkcjonowały małe pododdziały regulacji ruchu. Prócz drużyn znajdujących się w dywizjonach i szwadronach broni pancernej, odpowiednie plutony funkcjonowały w strukturach Warszawskiej Brygady Pancerno – Motorowej oraz 10 Brygady Kawalerii. Do zadań regulacji ruchu należało rozpoznanie drogi marszu przed kolumną motorową, oznaczanie kierunków i punktów istotnych dla ruchu kolumny oraz osłona. W zwiazku z zadaniami rozpoznawczymi, drużyny i plutony poruszały się na motokoszach Sokół 1000 uzbrojonych w rkm wz.28. Charakteryzowały się więc dużym nasyceniem ręcznej broni maszynowej oraz możliwością szybkiego przemieszczania się. W skład pododdziałów regulacji ruchu wchodzili w większości podoficerowie.

 

Zaprezentowana niżej sesja zdjęciowa prezentuje dwie sylwetki podoficerów drużyny regulacji ruchu z 1 batalionu pancernego z Poznania w październiku 1938 r..

  • Plutonowy z patrolu regulacji ruchu,

  • Kapral celowniczy rkm wz.28;

Obaj podoficerowie umundurowani w mundury sukienne - kurtka wz.1936 oraz spodnie wz.1937. Na nogach buty saperskie wz.1936. Na mundur założone kurtki skórzane wz. 1936. W stanie spięci pasami głównymi wz.1931. Na głowach hełmy wz.15 w wersji dla broni pancernej. Ma rękawach regulaminowe biało – czerwone opaski regulacji ruchu wz.1935. Na szyi okulary szoferskie ZETES. Dodatkowo obaj wyposażeni w rękawice szoferskie oraz maski wz.32 w torbach brezentowych, noszone na prawym biodrze. Plutonowy regulacji ruchu wyposażony w karabinek wz.29 z bagnetem wz.28 oraz ładownice skórzane wz.1922. W ręce biało – czerwona tarcza wz.1935 do wskazywania kierunku ruchu Kapral celowniczy rkm wyposażony w rkm wz.28 oraz brezentowe ładownice.

Sylwetki zostały odtworzone w oparciu o dokumentację fotograficzną oraz akta Centralnego Archiwum Wojskowego, jako wynik kwerendy członków Stowarzyszenia. Za pomoc w wykonaniu zdjęć dziękujemy Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej oraz Stowarzyszenie Historyczne "Garnizon Toruń".


Errata: w wyniku dalszych poszukiwań w archiwach wojskowych, ustaliliśmy, iż w okresie 1938 - 39 opaski naramienne były w barwach żółto - czerwonych.