Artyleria przeciwlotnicza » Listy i stanowiska

Oficerowie Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej - marzec 1939
Oficerowie Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej - marzec 1939

Poniższa lista pochodzi z "Rocznik oficerski 1939 : stan na dzień 23 marca 1939" autorstwa Ryszarda Rybki oraz Kamila Stepana wydanego w 2006 r. Jest to lista oficerów słuzby stałej wraz z ich przydziałami. Należy pamiętać, iż jeśli na danej liście nie wymieniono określonego stanowiska, znaczy to, iż nie było zajmowane przez oficera zawodowego ale przez oficera rezerwy, podoficera na stanowisku oficerskim lub stanowisko było w tej dacie nieobsadzone. Ponadto między 23 marca, a 31 sierpnia 1939 r. następowały dalsze przeniesienia służbowe.

 

 

Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Trauguttowie k. Brześcia n/Bugiem.

Komenda Centrum

Komendant   płk dr Odzierzyński Roman Władysław
I oficer vacat
II oficer kpt. adm. (piech.) Gromkowski Jan
Lekarz kpt. dr Gelbert Zygmunt Bronisław
z-ca komendanta ds. gospodarczych ppłk piech. Piątkowski Ludwik Karol
oficer mobilizacyjny kpt. adm. (piech.) Tarnawski Tadeusz Longin
oficer administracyjno-materiałowy kpt. adm. (piech.) Hollik Eugeniusz Karol
oficer gospodarczy por. int. Wojcikowski Kazimierz
oficer żywnościowy kpt. adm. (piech.) Szczechura Bronisław
dowódca kompanii gospodarczej kpt. adm. (piech.) Kwoka Władysław

 

Szkoła Podchorążych Artylerii Przeciwlotniczej

Komendant ppłk inż. Kruszyński Tadeusz Marian
adiutant p.o. kpt. Zdun Jan*
dyrektor nauk mjr Srzednicki Jan Mieczysław
dowódca 1 baterii podchorążych służby stałej kpt. Zakrzewski Bronisław Wilhelm Tytos
   dowódca I plutonu kpt. Warchalowski Stanisław I
   dowódca II plutonu por. Kuzioła Władysław
dowódca dywizjonu podchorążych rezerwy mjr Planeta Franciszek Tomasz
z-ca dowódcy kpt. Boenisch Mieczysław Jan
oficer zwiadowczy kpt. Miś Bartłomiej Józef
dowódca 3 baterii podchorążych rezerwy kpt. Strasburger Andrzej
   dowódca I plutonu por. Szymoński Feliks
   dowódca II plutonu ppor. Jasiński Mirosław Seweryn
dowódca 4 baterii podchorążych rezerwy kpt. Martynowski Wacław
   dowódca I plutonu por. Osten-Sacken Leon
   dowódca II plutonu por. Woiński Mieczysław
dowódca 5 baterii ćwiczebnej kpt. Iskierko Mieczysław Stanisław
dowódca plutonu obsługi kpt. Charzewski Czesław Wiesław
dowódca plutonu łączności kpt. Zdun Jan*
dowódca plutonu samochodowego kpt. Pożerski Władysław Jan

 

Kursy Doskonalenia Artylerii Przeciwlotniczej

komendant płk. Mołodyński Franciszek Ksawery
dyrektor nauk mjr Eminowicz Olgierd Jerzy
wykładowca kpt. Mrozowski Józef
wykładowca kpt. Kruszyn Franciszek Jan
wykładowca kpt. Dżugaj Michał
wykładowca kpt. Dobrzański Tadeusz III
wykładowca kpt. Moszyński Tadeusz I
kier. Komisji Doświadczalnej kpt. Koźmiński Mieczysław Zygmunt
referent kpt. Suszyński Jan Szczepan

 

Szkoła Obrony Przeciwgazowej

komendant ppłk dypl. piech. Scholze-Srokowski Włodzimierz Leon
adiutant kpt. adm. (piech.) Bachurzewski Stanisław Julian
kier. ćwiczeń mjr uzb. Podolski Marian Józef
dyrektor nauk ppłk uzb. Bazylko Henryk
kier. taktyki rtm. kaw. Kern Jerzy
wykładowca mjr uzb. inż. Korolec Stefan Stanisław
wykładowca kpt. piech. Cwynar Józef Stanisław
wykładowca kpt. br. panc. Gryczyński Włodzimierz I
wykładowca kpt. art. Zajączkowski Stanisław Leonard
wykładowca por. art. Piłat Stanisław
dowódca baonu chemicznego mjr uzbr. Lipiński Roman
dowódca 1 kompanii chemicznej kpt. uzbr. Lipiński Jan III
   dowódca plutonu por. piech. Bieleń Mieczysław Jan
dowódca 2 kompanii chemicznej kpt. piech. Derejski Franciszek Andrzej Mirosław
   dowódca plutonu por. piech. Hasiak Czesław Henryk
dowódca 3 kompanii chemicznej kpt. piech. Wyrzykowski Leon
   dowódca plutonu por. piech.Cichowski Jan

 

 


 

 

 

 

 

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0