do początku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


"Specjalne zadania i wartości pociągów pancernych" - 1933 - mjr Wacław Stelmachowski

Zetknęłem się z ludźmi, którzy w rozmowie o broniach pancernych, wyrazili powątpiewanie o znaczeniu i roli pociągów pancernych w czasie wojny. Panowie ci, przeciwnicy pociągów pancernych, wysunęli, jako najsilniejsze argumenta swego stanowiska: związanie pociągu pancernego z torem kolejowym, zależność od jego stanu i mały promień działania.

 

więcej
 
"Część gospodarcza pociągu pancernego oraz związane z tem zagadnienie stałego zakwaterowania oddziałów wojskowych w wagonach kolejowych w czasie wojny." - 1931 - por. Ludwik Siemiński

Jak wiadomo poc. panc. dzieli się na część bojową, opancerzoną i na część gospodarczą nieopancerzoną. Ta druga służy załodze poc. panc. za ruchome koszary. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ciężki wysiłek żołnierza, pracującego w akcji bojowej pod pancerzem, to w następstwie tego wysiłku, starać się musimy dać żołnierzowi odpowiednie wytchnienie po pracy, w znośnie urządzonych kwaterach (wagonach).

więcej
 
„Widoki rozwoju pociągów pancernych” - 1933 - kpt. dypl. Stanisław Bahrynowski

Na tle zainteresowania motoryzacją i mechanizacją, a zwłaszcza wobec szybkiego i potężnego rozwoju czołgów zagadnienie ewolucji pociągów pancernych dotychczas na ogół nie zwracało na siebie uwagi. Celem tej notatki jest przedstawienie w b. ogólnym zarysie możliwych dróg ich rozwoju.

więcej
 
"Rozpoznanie techniczne zniszczonych linji kolejoych" - 1935 - pchor. rez. inż. Józef Krzysztof Puzyna

Rozpoznanie techniczne zniszczonych linij kolejowych dotychczas nie jest ujęte w żadne formy. Tak w instrukcjach saperskich, jak i w piśmiennictwie fachowem to zagadnienie nie było rozważane. Sprawność przeprowadzania rozpoznania technicznego wymaga posługiwania się pewnemi potrzebnemi wskaźnikami (choć nie koniecznemi), do których dojść można drogą dużego doświadczenia osobistego, lub drogą obserwowania przykładów życiowych.

więcej
 
"Zwalczanie pociągów pancernych według poglądów sowieckich" - 1932 - kpt T. Frasunkiewicz

Źródło: 1) Bojewoj ustaw broniewych sił R.K.K.A. Czast’ II. Kniga 3. Bojewoje primienieńje broniepojezdow. Moskwa 1932; 2) Bogdanow A. i Sorokin-Rażer. Bronisily. Moskwa 1926; 3) Dierewcow S. i Puszkin A. Sprawoczaik po broniewomu diełu. Moskwa 1927; 4) Gładkow P. Taktika broniewych czastiej. Moskwa 1924; 5) Liziukow A. Borba z broniesiłami. Moskwa 1927; 6) Zun W.A. Broniewyje pojazda i ich bojewaja służba. Moskwa 1930; 7) Zun W. Broniepojazd w boju. Moskwa 1931.  

więcej
 
"Cechy pg. pancernych — łączność i bazy operacyjne" - 1930 - por. Bernard Sobczyński

Użycie zatem pociągów pancernych do jakiejkolwiek akcji jak naprzykład, poparcia na pewnym odcinku natarcia piechoty lub kawalerji albo przeprowadzenia wywiadu bez zabezpieczenia nietylko głębokich, lecz również bliskich tyłów, równoznaczne jest z odcięciem pg, panc. czyli jego stratą.

 

więcej
 
"Różnorodna rola pociąga pancernego" - 1930 - por. Bernard Sobczyński

Użycie pociągu pancernego jako baterji kolejowej może mieć miejsce i zastosowanie głównie w wojnie ruchomej, a szczególnie w natarciu i pościgu, kiedy własne baterje nie zdążą za szybko posuwającą się kawalerją i samochodami panc., oraz przy zwalczeniu nieprzyjacielskich pociągów pancernych i do wykonania zadań powierzonych polowej artylerji, jak np. ostrzeliwanie pewnych objektów, lub miejscowości, zajętych przez nieprzyjaciela, punktów koncentracji oddziałów nieprzyjacielskich, oraz bateryji miejsc oporu, następnie do wspierania natarcia własnej piechoty.

 

więcej
 
"Zadania poszczególnych plutonów na pociągach pancernych" - 1930 - por. Sobczyński Bernard

Dowódca plutonu artylerji, stosując się do rozkazów dowódcy poc. pancernego, prowadzi ogień artyleryjski, wybiera punkt obserwacyjny artyleryjski, zarządza urządzenie i zaopatrzenie tego punktu w niezbędny personel i środki techniczne, skierowuje działa, rozpoznaje stanowiska i punkty obserwacyjne zapasowe i przygotowuje dane do strzelania z tych stanowisk.

więcej