Biblioteczka » Artyleria przeciwlotnicza

Zasada działania nasłuchownika polega na wzmacnianiu odbieranego dźwięku i doprowadzaniu go do ucha nasłuchowcy. Dzięki dużemu rozstawieniu muszli odbiorczych dokładność określania kierunku źródła dźwięku przypomocy nasłuchownika jest znacznie większa niż przy nasłuchiwaniu gołem uchem.

więcej

Użycie lotnictwa myśliwskiego nocnego we Francji podczas wojny światowej nie zostało uwieńczone pomyślnymi rezultatami. Główną przyczyną tego było nieumiejętne wykorzystywanie reflektorów przeciwlotniczych. Po zakończeniu wojny Francuzi, na podstawie doświadczeń angielskich, ponownie przystąpili do badań nad współpracowaniem lotnictwa myśliwskiego nocnego z reflektorami przeciwlotniczymi. Jeśli sądzić po wynikach manewrów lotniczych w roku 1927, osiągnięto w tym kierunku bardzo dobre rezultaty. Z pośród 102 samolotów niszczycielskich, które były użyte do napadów, 92 wykryto i oświetlono. Z pośród 10 niewykrytych, 8 przypada na pierwszy dzień ćwiczeń, co należy tłumaczyć brakiem wprawy i pewnym zdenerwowaniem obsługi.

 

więcej

Koniec XIX i pierwszy dziesiątek lat XX wieku jest okresem, w którym człowiek ostatecznie opanował powietrze przez wprowadzenie lotnictwa silnikowego w postaci sterowców i samolotów. Około roku 1910 zaczęto wprowadzać lotnictwo jako broń. W związku z tym artylerzyści wszystkich państw rozpoczynają pracę nad zagadnieniem ostrzeliwania celów powietrznych, a inżynierowie nad skonstruowaniem działa przeciwlotniczego.

więcej

Bombardowanie przez samoloty w locie nurkowym nie jest łudzeniem. Rozwiązanie to zostało wypróbowane i przyjęto jako regulaminowe użycie lotnictwa na tyłach armii i obszarze krajowym.Nie tak dawno przeprowadzono próby na samolocie myśliwskim o dużej szybkości o obciążeniu 1750 kg w locie, w czym ciężar bomby wynosił 250 kg.

więcej

Szybki rozwój lotnictwa w ostatnich latach każe przypuszczać, że w przyszłej wojnie odegra ono poważną rolę. W przewidywaniu działania aparatów różnego typu przyjęto szereg zasad, jakiemi kierować się powinny siły naziemne przy zwalczaniu lotnictwa. Główna rola w tem zwalczaniu poza artylerją przeciwlotniczą przypada piechocie i przyznać należy, iż sporo na tem polu już zrobiono. Prawie każdy dzień przynosi przyczynki do sposobów zwalczania nieprzyjaciela powietrznego.

więcej

„Zarówno w marszu, jak i na postojach, nie należy nigdy ograniczyć się wyłącznie do obrony biernej, lecz wyzyskać również wszelkie środki obrony czynnej, a przedewszystkiem karabiny maszynowe gotowe do użycia w marszu”. W ten sposób ujmuje sprawę obrony plotn. za pomocą karabinów maszynowych Regulamin artylerji (Walka) w § 101. Regulamin obrony przeciwlotniczej w § 30 podaje, że „w walce pomiędzy karabinem maszynowym a nisko lecącym płatowcem całkowita przewaga jest niewątpliwie po stronie karabinu maszynowego”.

więcej