Biblioteczka » Przemysł łączności

Fabryka „Petea” w Tarnobrzegu (nieuruchomiona)

Polskie Towarzystwo Akumulatorowe „Petea” Spółka Akcyjna w kwietniu 1937 roku zgłosiło do M.S.Wojsk. gotowość przeniesienia fabryki z miejscowości Biała do rejonu COP. Jako miejsce budowy zakładu zaproponowało okolice Przeworska, jednocześnie wyrażając gotowość dostosowania się do potrzeb armii.  Szef Biura Przemysłu Wojennego zaproponował tereny przylegające do stacji kolejowej w Tarnobrzegu. W czasie postawania zakładów zatrudniono 300 robotników, fabryka nie rozpoczęła funkcjonowania w nowym miejscu do czasu wybuchu wojny.