Biblioteczka » Łączność

"Charakterystyka środków łączności artylerii niemieckiej i sowieckiej" - Notatka Wydziału Studiów MSWojsk. - 1938/39

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

DEPARTAMENT ARTYLERII

WYDZIAŁ STUDIÓW

N o t a t k a: "Charakterystyka środków łączności artylerii niemieckiej i sowieckiej"

Dokument bez daty. Sugerowana data: 1935 - 1939

Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe

Dokument zawiera odręczne poprawki - oznaczono w tekście przez redaktora.

 

Porównując stan środków łączności artylerii niemieckiej i sowieckiej stwierdzamy, że wyposażenie w personel i sprzęt łączności jednostek artylerii sowieckiej [dopisek ręczny: „i niemieckiej”] przewyższa wyposażenie polskie. [przekreślone:] Jeśli chodzi o Niemcy, to mają oni więcej niż my środków a mniej personelu.

 

[przekreślone:] Niemiecka drużyna łączności baterii liczy 15 szeregowców łączności – polska 21. Ta rażąca różnica tłumaczy się tym, że Niemcy wprowadzili na wyposażenie baterii 2 patrole radio. Gdyby nie posiadali tych patroli, jak my obecnie i musieliby je zastąpić patrolem telefonicznym, to ogólna ilość szeregowych drużyny łączności u Niemców wynosiłaby 21 ludzi t.j. Równo tyle co w naszej baterii.[koniec przekreślenia]

 

Należy stwierdzić, że stan ilościowy szeregowych i sprzętu w naszych pododdziałach artyleryjskich łączności powinien bezwzględnie przewyższać [przekreślone: odpowiedni] stan [dopisek:tych jednostek w] artylerii niemieckiej i sowieckiej.[podkreślenie ołówkiem:]Jest to podyktowanie koniecznością wykonania przez naszą artylerię znacznej ilości zadań mąłą ilością sprzętu. Konieczność ta wypływa już z zadań naszej wielkiej jednostki /D.P./ która niejednokrotnie będzie zmuszoną do przygotowania działań w kilku kierunkach, opierając ich powodzenie na szybkim i sprawnym manewrze swej artylerii. Manewr ten zależyć będzie li tylko od ilości dyspozycyjnych niezawodnych środków łączności. Zmniejszenie ilości tych środków w naszej artylerii poderwałoby z miejsca jej zdolność manewrową. Tym tłumaczy się ten paradoks, że słabsza w porównaniu z niemiecką i sowiecką, nasza artyleria winna mieć silniejszą obserwację i łączność.


Ponadto trzeba dodać, że Niemcy mogą nawet znacznie zmniejszyć swe środki łączności, przyjęli bowiem za jednostkę [przekreślone:bojową] ogniową dywizjon oraz posiadają poważne wzmocnienie łączności drutowej w postaci środków mechanicznych /samochody i motocykle/ oraz psy [dopisek:ów] meldunkowe. [dopisek: ych]

 

Istnieje jeszcze jedna przyczyna która pozwala Niemcom i Sowietm na zmniejszenie ilości środków łączności, to znaczna rozbudowa jednostek pomiarowych /cały dyon pomiarów artyleryjskich Beobachtungsabteilung na dywizje w Niemczech ; bateria w Sowietach na pułk artylerii/. Jednostki te wyposażone we własne środki łączności przyjmują na siebie znaczną część zadań obserwacyjnych, zmniejszając tym samym wydajnie zakres pracy organów obserwacji i łączności na szczeblu dyonu i baterii.

 

[Przekreślone: W końcu należy nadmienić, że] [poprawione na wielką literę:Z]arówno Niemcy jak i Sowiety przy wprowadzeniu radia podkreślają że niezawodnym środkiem łączności jest i na razie tylko łączność drutowa.

 

Podręcznik niemiecki ujmuje tę sprawę w sposób następujący:

Die Wichtigsten Nachrichtenverbindungen der Batterie werden durch Drahtverbindungen sichergestellt. Trotz aller Wechselfaelle denen auch ausgesetzt sind, muessen się immer hergestellt und aufrechterhalten werden.

 

NIEMCY

Charakterystyka środków łączności.

 

1/ p.a.l. Posiada :
-pluton łączności

 

a/ Skład plutonu :

- 4 patrole telefoniczne konne

1 radio konne
4 radio tornistrowe konne
1 patrol sygnalizacji świetlnej konny

 

b/ Składy wyposażenia

 

Patrol telefoniczny  [dopisek:konny]
Personel:1+5
Sprzęt: 4 aparaty telefoniczne z 4-ma słuchawkami dodatkowo i 4-ma łącznicami jedno gniazdowymi,

7km. Kabla lekkiego

4km kabla ciężkiego

 

Środki przewozowe:
Konie wierzchowe i 1 wóz telef. czterokonny

 

c/  Patrol radio
Personel: 2 konnych radiotelegrafistów i 1 aparat nadawczo odbiorczy
Środki przewozowe:
Konie wierzchowe i 1 koń juczny

d/ Patrol sygnalizacji świetlnej
Personel: 1+5
Sprzęt:2 aparaty /Blink/
Środki:
Konie wierzchowe

e/  Srodki mechaniczne
Na szczeblu p.a.l' u 10 motocykli i 2 auta osobowe

2/ Dyon posiada :
pluton łączności

a/ Skład plutonu:
- 2 patrole telefoniczne konne

-2 patrole telefoniczne pierze / przewożone na wozie łączn./
- 1 patrol radio konny
-[„2” poprawione na „4”] patrole [przekreślone: „sygn. świetlnej konnej” dopisek nieczytelny]
-[przekreślone: „1”, naniesione „4” przekreślone i poprawione na „1”] patrol psów meldunkowych

 

S [SOWIETY]

Składy i wyposażenie

 

b/Patrol telefoniczny konny

Personel 1+5

Sprzęt: 4 aparaty telefoniczne z 4-ma słuchawkami dodatkowymi i 4-ma łącznicami jedno gniazdkowymi,

7km. Kabla lekkiego,

4km. Kabla ciężkiego

 

Srodki przewozowe: konie wierzchowe i 1 wóz telef. cztero konny

Patrol telefoniczny pieszy /przewożony na wozie telefonicznym/
Personel: 1+4

Sprzęt: jak patrol konny ponadto 1 łącznice z 10-ma połączeniami
Srodki przewozowe: 1 wóz sześciokonny
Konny patrol radio – jak w p.a.l'u
[przekreślone:Patrol sygnalicji świetlnej – jak w p.a.l'u]


Patrol psów meldunkowych:
Personel: 2 przewodników
Srodki – 2-3 psy meldunkowe
Srodki mechaniczne : 3 motocykle

3/Bateria posiada:
Drużyna łączności.
 

a/Skład drużyny:
- 1 patrol telefoniczny pieszy
[dopisek: 1 patrol telefoniczny konny]
-1 patrol radiotornistrowy konny

1 patrol radiotornistrowy przewożony na wozie specjalnym
1 zestaw płacht sygnalizacyjnych dla współpracy z lotnikiem
- 4 pary płacht sygnalizacyjnych.

b/Skład i uposażenie – jak w dyonie i w p.a.l'u
c/Srodki mechaniczne – 1 motocykl

Niemcy [dopisek: i sowiety następującą [przekreślone:ilość aparatów telefonicznych, kabla i szeregowych na poszczególnych][dopisek nieczytelny] szczeblach dowodzenia artylerii.
 

Oddział Kabel Aparaty [dopisek nieczytelny] Szeregowy Uwagi
Drużyna łaczności baterii 22km. 8 15
[zmienione: 3/13/5]
 
Pluton łączności dyonu 22km.
[Zmienione na 44]
8
[zmienione na 16]
36
[6/32/11]
 
Pluton łączności p.s.l'u 44 16 35
[6/32/17]
 
Razem w p.a.l'u 374 km. 136 278
[57/245/95]
 

 

 

Łączność w pułku artylerii sowieckiej.  [dopisek (p.a.l)]

Pułk artylerii posiada:        drużynę łączności drutowej

                                               drużynę łączności radiowej

                                               drużynę łączności z piechotą

                                               2 patrole łączności z lotnikiem

 

Skład łączności drutowej stanowią:
3-4 patrole tel. o ogólnym stanie [„1” zmienione na „7”] podof. i 16 telef.

Skład drużyny łączności radio stanowią:
3 patrole radio o ogólnym stanie      4 podof. I 7 telef.
Łączność z lotnikiem stanowią:         2 patrole łączności o ogólnym stanie

                                                                 1 podof. i 5 telef.

 

 

Sprzęt:

 

3 stacje radio
2-3 łącznic
1 aparat tel. 4 liniowy
18-20 aparat. Brzęczyk. Tel.
40km. Drutu

1 kompl. Płacht sygnal. Tożsamości

 

Dyon artylerii posiada:           drużynę łączności drutowej

                                                    drużynę łączności radio

                                                   drużynę łączności z piechotą

                                                   1 patrol łączności z lotnikiem

 

Skład łączności drutowej stanowią 3-4 patrole tel. o ogólnym stanie 2 podof. i 20 telef.
Skład drużyny łączności radiowej stanowią:
3 patrole radio o ogólnym stanie 4 podof. i 7 radiotelef.

Łączność z lotnikiem stanowi 1 patrol o składzie 1 podof. i 2 telef.
 

Sprzęt:
4-5 radioaparat.
2 łącznice
14-16 aparat tel. brzęczyk.
32-36 km. drutu
1 kompl. płacht sygnal. Tożsamości
8 kompl. flag. sygnal.

[„2” zmienione na „3”] biedki
[dopisek: 1 aparat sygn. świetl.]

Bateria artylerii posiada:         drużynę łączności

                                               pluton łączności z piechotą

Skład drużyny łączności stanowią:
3 patrole tel. o ogólnym stanie 1 podof. i 14 telef.

2 patrole radio o ogólnym stanie 1 podof i [„6” zmienione na „5”] radiotelef.

Skład plutonu łączności z piechotą stanowią:
2 patrole telef. o ogólnym składzie 7 telef.

 

 

1 patrol radio w składzie          1 podof. i 2 telef.

 

Sprzęt:

3 radioaparat.

12-14 aparat tel. brzęczyk.

16-20 km. drutu

2 aparat. sygnal. świetl.

8 kompl. flag. sygnal.

3 biedki.

 

Dokument pozyskał: Jędrzej Korbal

Opracował: Konrad Maraszek