Biblioteczka » Intendentura

Warunki techniczne woreczków na żywność - 1935
Warunki techniczne woreczków na żywność - 1935

Poniżej publikujemy dokument znajdujący się w zbiorach archiwalnych Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie, odnależiony przez członków naszego Stowarzyszenia. Zachowano pisownie oryginalną.


 

Ministerstwo Spraw Wojskowych                                                         Warszawa, dnia 15 dnia 1935 r.

Departament Intendentury

M.262/35

 

WORECZKI NA ŻYWNOŚĆ

Ogólny spis…..1

Wymiary i ciężar….2

Materjał....3

Wykonanie....4

Opakowanie...5

Odbiór....6

Normy i materjał pomocniczy....7

Moc obowiazująca przepisu...8

 

1. Ogólny opis

Warunki niniejsze obejmują trzy rodzaje woreczków na żywność, a mianowicie:

a) woreczek na żywność, noszoną w chlebaku,

b) woreczek na suchary porcji rezerwowej,

c) woreczek na kawę porcji rezerwowej.

Woreczki na żywność i na kawę mają po złożeniu kształt prostokątów, zaś woreczek na suchary posiada rogi dolne przeszyte, przez co powstaje prostokątne denko. Wszystkie woreczki są ściągane i zawiązywane zapomocą tasiemek.

Ogólny wygląd woreczków na żywnosć przedstawia załączony rysunek.

 

2. Wymiary i ciężar

Wymiary i ciężar poszczególnych woreczków są ujęte w poniższych tabelach.

 

A. WYMIARY

Litera rysunku WYSZCZEGÓLNIENIE Centymetry
a) WORECZEK NA ŻYWNOŚĆ, NOSZONĄ W CHLEBAKU

A

B

C

D

E

F

G

Długość woreczka

Długosć tasiemki

Długość rozporka, mieszona do rygielka

Długość rygielka

Szerokość woreczka

Szerokość ściągaczki

Szerokość tasiemki

36

72

4

0,5

24

1,5

1

b) WORECZEK NA SUCHARY PORCJI REZERWOWEJ

A

B

C

D

E

F

G
H

I

Wysokość woreczka

Długość tasiemki

Długość denka

Długość rozporka, mierzona do rygielka

Długość rygielka

Szerokość woreczka górą

Szerokość denka

Szerokość ściągaczki

Szerokość tasiemki

24

56

10

4

0,5

18

8

1,5

1

c) WORECZEK NA KAWĘ PORCJI REZERWOWEJ  

A

B

C

D

E
F

Długość woreczka

Długość tasiemki

Długość rozporka, mierzona do rygielka

Długość rygielka

Szerokość woreczka

Szerokość ściągaczki

15

40

3

0,5

10

1,5

     

Od powyższych wymiarów są dopuszczalne odchylenia w granicach mniej lub więcej 2%.

 

B. Ciężar

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Gramy

Woreczek na żywność, noszoną w chlebaku około

Woreczek na suchary porcji rezerwowej około

Woreczek na kawę porcji rezerwowej około

52,5

30,5

10,0

 

3. Materjał

Materjał użyty do wyrobu woreczków na żywność powinien odpowiadać następującym warunkom:

a) jakość tkaniny lnianej powinna odpowiadać warunkom technicznym tkaniny lnianej na bieliznę żołnierską M218/34.

b) Tasiemka bawełniana, 13 mm szeroka, powinna odpowiadać warunkom P.S. 205-107, tab. 2, pkt 8.

c) Nici bawełniane nr 30/3 do szycia powinny odpowiadać warunkom P.S. 205-107.

 

4. Wykonanie

Rozkrój i wykonanie woreczków na żywność powinny być zgodne z postanowieniami przepisu M 191/33, niniejszego przepisu z rysunkami, z szablonami oraz zatwierdzonemi wzorami, a w szczególności:

 

a) Krawędzie wykroju każdego woreczka, w miejscach gdzie ma być rozporek, nalezy zakończyć na długości 5-6 cm obrębkami 0,3-0,5 cm szerokiemi. Obrębki powinny być tak wykonane, aby po wykończeniu woreczka wypadły od strony wewnętrznej. Następnie wykrój każdego woreczka należy złożyć na połowę wpoprzek długości i złączyć go szwami francuskiemi wzdłuż dłuższych krawędzi aż ku górze, zostawiając w górnej części jednego boku obrębiony rozporek, który po wykonaniu woreczka należy wzmocnić silnym, nawskroś wykonanym rygielkiem.

 

b) Dolne rogi zszytego woreczka na suchary należy ułożyć i zeszyć w ten sposób, aby szwy francuskie nakrywały podłużną linię zagięcia denka, tworząc dwa równoramienne trójkąty, których wysokość powinna wynosić 4 cm, a podstawa, stanowiąca zeszycie rogów, 8 cm. Przez takie zeszycie rogów woreczka powstanie denko o wymiarach 10 cm na 8 cm.

 

Sposob przeszycia rogów jest uwidoczniony na rysunku.

 

c) Otwór każdego woreczka powinien być zakończony od strony wewnętrznej ściągaczką przeszytą wzdłuż jej zawiniętej, dolnej krawędzi w odległości 0,1 - 0,2 cm od zawinięcia. W wykonaną w ten sposób ściągaczkę należy nawlec tasiemkę.

 

d) do ściągania i zawiązywania woreczków na żywność i suchary służą tasiemki wykonane z tej samej tkaniny. Tasiemki te powinny być zagięte dwa razy wzdłuż długości wierzchnią krawędzią zawinięte do wewnątrz i przeszyte nawskroś w odległości 0,1 - 0,2 cm do zawinięć.

 

e) Woreczek na kawę porcji rezerwowej należy ściągać i zawiązywać zapomocą tasiemki bawełnianej, 13 mm szerokiej. Wolne końce tasiemki powinny być podwójnie zawinięte, przeszyte i mocno zakończone.

 

Tasiemki we wszystkich woreczkach należy umocować maszynowem lub ręcznem przeszyciem na szwach francuskich pośrodku ściągaczek.

 

5. Opakowanie

Woreczki na żywność powinny być dostarczone do odbioru według rodzajów w wiązkach po 50 sztuk, związanych sznurkiem nakrzyż.

 

6. Odbiór

Odbiór woreczków na żywność powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisem o odbiorze przedmiotów ubrania, bielizny i pościeli dla wojska M. 191/33, przyczem do badań szczegółowych należy pobrać 20% zgłoszonych do odbioru woreczków.

 

7. Normy i materjał pomocniczy.

Całość warunków technicznych stanowią: tekst niniejszych warunków, rysunki, szablony, zatwierdzone wzory woreczków na żywność, P.S. 205-107, warunki techniczne tkaniny lnianej na bieliznę żołnierską M. 218/34 oraz przepis M 191/33 i M.192/33.

 

8. Moc obowiązująca przepisu.

Niniejsze warunki obowiązują z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą tymczasowy opis woreczków na porcje "R" sucharów, kawy i sol L.575/24 z dnia 10 listopada 1924 r., nr katalogu 494.

 

Zatwierdzam

Kierownik Instytutut Techn. Int.

(-) Fonferko

ppłk. int. dypl.

 

Szed Departamentu Internendury

(-) Masny

płk. Int. dypl.

 

 

 


 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0