Artyleria przeciwlotnicza » Regulaminy artylerii przeciwlotniczej

Tymczasowe przepisy o występowaniu ze sztandarem w oddziałach artylerii - 1938
Tymczasowe przepisy o występowaniu ze sztandarem w oddziałach artylerii - 1938

Poniżej prezentujemy regulamin występowania ze sztandarem oddziałów artylerii z 1938 r. Dokument pochodzi z akt Centralnego Archiwum Wojskowego. Został stworzony w związku z uroczystościami wręczania sztandarów jednostkom artylerii w 1938 r. Choć regulamin ma charakter tymczasowy, prawdopodobnie, do wybuchu wojny nie powstał inny dokument regulujący opisane zagadnienie. Zachowano pisownię oryginalną.

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wojskowych

Departament Artylerii

Nr 2800-18/Stud.Reg.


 

 

TYMCZASOWE PRZEPISY

o

Występowaniu ze sztandarem

w oddziałach artylerii

 

WARSZAWA 1938

 


 

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

Departament Artylerii

----------------------------

Nr 2800-18/Stud.Reg.

Tel.ween.2385

 

Warszawa, dnia 19 maja 1938 roku

 

Występowanie ze sztandarem

- tymczasowe przepisy.

 

Oddaję do użytku służbowego w oddziałach artylerii "Tymczasowe przepisy o występowaniu ze sztandarem w oddziałach artylerii".

Wszyscy dowódcy oddziałów artylerii przedstawią mi swoje uwagi i wnioski co do zmian lub uzupełnień tych przepisów do dnia 1 sierpnia 1938 r.

 

SZEF DEPARTAMENTU ARTYLERII

służbowo nieobecny

 

/Grzymirski/

ppłk dypl.

1 załącznik

--------------------------

 

Rozdzielnik:

--------------------------

Szef Departamentu Dowodzenia Ogólnego - 1 egz.

Dowódcy Okręgów Korpusów po 1 egz.

Dowódcy Dywizji Piechoty i Kawalerii i Brygad Kawalerii - po 1 egz.

Komendant Centrum Wyszkolenia Artylerii - 1 egz.

Dowódcy Grup Artylerii - po 1 egz.

Dowódcy Artylerii Dywizyjnej - po 1 egz.

Dowódcy pułków artylerii, dywizjonu pomiarów artylerii, dywizjonów artylerii konnej i samodzielnych dywizjonów artylerii lekkiej - po 1 egz.

Komendant Szkoły Podchorążych Artylerii - 1 egz.

 

 

 

 

 

TYMCZASOWE PRZEPISY O WSYSTĘPOWANIU ZE SZTANDAREM

W ODDZIAŁACH ARTYLERII

 

ROZDZIAŁ A.

ODDZIAŁ W SZYKU KONNYM ZE SPRZĘTEM

 

 

 

1. Postawa ze sztandarem

przy koniu

 

1. W postawie zasadniczej podoficer sztandarowy trzyma wodza wędzidłowe rozdzielone palcem wskazującym tuż pod pyskiem konia /wodze wędzidłowe i munsztukowe na karku konia/. Lewą ręką podoficer sztandarowy obejmuje drzewce sztandaru na wysokości powyżej pasa głównego, łokieć lekko przyciśnięty do ciała. Sztandar ustawiony pionowo przy lewej nodze po stronie zewnętrznej na wysokości noska buta, orłem drzewca do przodu.

2. W postawie swobodnej sztandar pozostaje w położeniu jak w postawie zasadniczej.

 

 

2. Wsiadanie i zsiadanie

z konia.

 

1. Na komendę "Do wsiadania - na koń", podoficer sztandarowy oddaje sztandar podoficerowie podsztandarowemu, który w tym celu występuje przed swego konia /jak na komendę "Równaj"/ i chwyta sztandar lewą ręką. Gdy podoficer sztandarowy dosiadł konia, odbiera sztandar od podoficera podsztandarowego i wkłada go drzewcem do tulei bandolieru.

2. Na komendę "Do zsiadania - z koni" podoficer podsztandarowy zsiada z konia, odbiera sztandar od podoficera sztandarowego stając jak przy wsiadaniu na konia; podoficer sztandarowy zsiada z konia i odbiera sztandar.

 

 

3. Postawy i chwyty ze sztandarem

na koniu.

 

1. W postawie zasadniczej podoficer sztandarowy trzyma drzewce sztandaru pionowo prawą ręką powyżej pasa głównego. łokieć lekko przyciśnięty do ciała, lewą ręką trzyma wodze. Drzewce sztandaru spoczywa trzewikiem w tulei na bandolierze orłem do przodu, płat sztandaru oddalony od barku na szerokość dłoni.

2. Postawę zasadniczą przyjmuje się podoficer sztandarowy na komendę "Baczność" lub :"Prezentuj - broń".

3. Na komendę "Spocznij" podoficer sztandarowy przybiera postawę swobodną, drzewce sztandaru opiera o prawy bark, prawa ręka swobodnie opuszczona w dół ujmuje drzewce podchwytem.

 

 

4. Salutowanie sztandarem.

 

1. Salutowanie sztandarem wykonywa podoficer sztandarowy z postawy zasadniczej.

2. Przy salutowaniu w miejscu podoficer sztandarowy, w chwili gdy przełożony którego się salutuje sztandarem zbliży się na 6 kroków, wyprostowuje prawą rękę trzymającą drzewce sztandaru i pochyla sztandar jak najbardziej do przodu. W tej postawie pozostaje dopóki przełożony nie minie trzeciego żołnierza, stojącego na lewo od sztandaru, po czym bez osobnego rozkazu przenosi sztandar z powrotem do postawy zasadniczej.

3. Przy salutowaniu w marszu podoficer sztandarowy pochyla sztandar na 12 kroków przed przełożonym jak przy salutowaniu w miejscu, a bierze go do postawy zasadniczej na 6 kroków za przełożonym.

 

 

5. Oddział sztandarowy

 

1. Dla przyprowadzania i odprowadzania sztandaru wyznacza się oddział sztandarowy w składzie:

 • adiutanta oddziału,

 • pocztu sztandarowego,

 • plutonu sztandarowego,

 • 3 trębaczy

2. Poczet sztandarowy składa się z:

 • dowódcy w stopniu podporucznika,

 • podoficera sztandarowego w stopniu chorążego lub starszego ogniomistrza,

 • podoficera podsztandarowego w stopniu ogniomistrza,

 • 3 kanonierów.

W czasie ćwiczeń polowych lub działań wojennych poczet może być zmniejszony do 3 kanonierów.

3. Pluton sztandarowy składa się z dowódcy i 18 jeźdźców /ze zwiadowców/.

 

 

6. Przyprowadzanie sztandarów.

 

1. Dla przyprowadzenia sztandaru oddział sztandarowy udaje się do miejsca przechowywania sztandaru w porządku jak na rycinie 1.

Rys. 1.

 

Po przybyciu przed budynek w którym przechowuje się sztandar, oddział sztandarowy, na komendę dowódcy plutonu, staje w szyku rozwiniętym, frontem do budynku, poczet sztandarowy na przeciw wejścia /ryc.2/.

 

Rys. 2.

 

Na komendę adiutanta, poczet sztandarowy zsiada z koni. Konia adiutanta trzyma kanonier prawoskrzydłowy z pocztu, konia podoficera sztandarowego - podoficer podsztandarowy.

Po sztandar udają się adiutant i podoficer sztandarowy.

Gdy adiutant z podoficerem sztandarowym wchodzą do budynku, dowódca plutonu podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń". Wszyscy biorą szable w dłoń z wyjątkiem pocztu i trębaczy.

Z budynku pierwszy wychodzi adiutant, a za nim w odległości 2 kroków podoficer sztandarowy ze sztandarem. Adiutant salutuje ręką przez cały czas.

W chwili ukazania się sztandaru dowódca plutonu podaje komendę "Prezentuj - broń", "Na prawo - patrz", trębacze grają trzykrotnie hasło "Wojska Polskiego". Poczet sztandarowy dosiada koni, adiutant dobywa szablę i salutuje sztandar, dowódca plutonu podaje komendę "Na ramię - broń", po czym oddział sztandarowy na komendę dowódcy plutonu odmaszerowuje w porządku jak na rycinie 1.

2. Gdy sztandar zbliży się do oddziału na 200 kroków, dowódca pułku podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń".

Trębacze na rozkaz adiutanta odjeżdżają kłusem /za frontem/ i stają na prawym skrzydle pułku w odstępie 20 kroków.

Gdy sztandar zbliży się do pułku na 100 kroków, dowódca pułku podaje komendę "Prezentuj - broń",  "Na prawo /na lewo/ - patrz", trębacze grają hasło "Wojska Polskiego", adiutant salutuje szablą i prowadzi ćwiczebnym kłusem poczet sztandarowy przed frontem pułku, jednocześnie pluton sztandarowy oddziela się od pocztu sztandarowego i zajmuje miejsce z tyłu za środkiem pułku w szyku rozwiniętym, po czym prezentuje broń.

Gdy poczet sztandarowy zajmie miejsce na prawym skrzydle pułku /5 kroków na lewo od trębaczy/, adiutant trzymając cały cas szablę opuszczona odjeżdża galopem i staje na swoim miejscu. Na znak dowódcy pułku trębacze przestają grać, po czym dowódca pułku podaje komendę "Na ramię - broń","Spocznij".

Po tej komendzie, dowódca pułku podaje komendę "Pluton Sztandarowy i trębacze - do bateryj", zwiadowcy i trębacze rozjeżdżają się do swych pododdziałów.

3. Jeżeli pułk jest ustawiony w pobliżu budynku gdzie przechowuje się sztandar, nie wyznacza się plutonu sztandarowego. Sztandar przyprowadza adiutant z pocztem sztandarowym. Trębacze pozostają na prawym skrzydle pułku. Gdy adiutant z podoficerem sztandarowym wchodzą do budynku dowódca pułku podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń". W chwili ukazania się sztandaru dowódca pułku podaje komendę "Prezentuj - broń", "Na prawo - patrz", trębacze grają hasło "Wojska Polskiego. Dalsze postępowanie jak w punkcie 2.

 

 

7. Odprowadzanie sztandaru

 

1. Na komendę dowódcy pułku "Pluton sztandarowy i trębacze na miejsca", pluton sztandarowy zajmuje miejsce z tyłu za środkiem pułku, w szyku rozwiniętym, a 3 trębacze 5 kroków na prawo pocztu sztandarowego, Adiutant podjeżdża do trębaczy i zajeżdża wraz z nimi przed poczet sztandarowy '/odległość trębaczy od pocztu - 2 kroki/.

Na komendę dowódcy pułku "Szable - w dłoń", trębacze grają hasło "Wojska Polskiego".

Na komendę dowódcy pułku "Prezentuj - broń" trębacze przestają grać, adiutant salutuje szablą i rusza wraz z pocztem i trębaczami w kierunku w którym sztandar ma być odprowadzony. Pluton sztandarowy dołącza za pocztem. Dowódca plutonu salutuje szablą. Porządek marszu oddziału sztandarowego jak na rycinie 1.

Gdy sztandar oddalił się od pułku na 25 kroków, dowódca pułku podaje komendę "Na ramię - broń", "Spocznij".

2. Wnoszenie sztandaru do budynku odbywa się według zasad § 6/1. W czasie wnoszenie sztandaru do budynku trębacze grają trzykrotnie hasło "Wojska Polskiego".

3. Jeżeli pułk jest ustawiony w pobliżu budynku gdzie się przechowuje sztandar, nie wyznacza się plutonu sztandarowego. Sztandar odprowadza adiutant z pocztem sztandarowym. W czasie wnoszenia sztandaru do budynku trębacze grają hasło "Wojska Polskiego".

 

 

8. Przyprowadzanie i odprowadzanie

sztandaru w polu.

 

W polu przyprowadza i odprowadza sztandar zazwyczaj sam poczet sztandarowy.

 

 

 

9. Miejsce pocztu sztandarowego

w kolumnie marszowej

 

W czasie marszu poczet sztandarowy znajduje się na czele oddziału jako pierwsza szóstka /trójka/ zwiadu.

W czasie ćwiczeń polowych sztandar przewozi się w pokrowcu.

 

 

10. Występowanie pocztu sztandarowego

do ołtarza i odmarsz od ołtarza.

 

Poczet sztandarowy na zarządzenie dowódcy całości udaje się pieszo do ołtarza w składzie dowódcy pocztu, podoficera sztandarowego i podoficera podsztandarowego.

Do ołtarza polowego poczet udaje się w szeregu, do kościoła - w rzędzie w porządku: dowódca pocztu, podoficer sztandarowy, podoficer podsztandarowy.

W obydwu wypadkach poczet staje przed ołtarzem w szeregu.

 

 

 

ROZDZIAŁ B.

ODDZIAŁ W SZYKU PIESZYM BEZ SPRZĘTU

 

11. Postawa i chwyty

 

1. W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi podoficer sztandarowy trzyma sztandar postawiony przy prawej nodze, na trzewiku drzewca, na wysokości noska buta prawej nogi. Drzewce przytrzymuje prawa ręka dłonią powyżej pasa głównego; łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała.

2. W postawie swobodnej sztandar pozostaje przy prawej nodze.

3. Gdy oddział wykonywa chwyt "Szable - w dłoń", podoficer sztandarowy kładzie sztandar na prawe ramię, pomagając sobie lewą ręką. Płat sztandaru musi być oddalony co najmniej na szerokość dłoni od barku podoficera sztandarowego.

4. Gdy oddział wykonywa chwyt "Szable - schroń", podoficer sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką, pomagając sobie lewą do postawy u nogi.

5. W dłuższym marszu podoficer sztandarowy nosi sztandar na prawym lub lewym ramieniu.

W marszu podczas słoty, na rozkaz dowódcy, zakłada się na sztandar pokrowiec.

 

 

12. Prezentowanie sztandarem

 

 

1. Na komendę "Prezentuj - broń", podoficer sztandarowy umieszcza sztandar pionowo drzewcem przy prawym ramieniu, prawa ręka obejmuje trzewik, a lewa przytrzymuje drzewca na wysokość ramienia. W tym położeniu pozostaje podoficer sztandarowy, dopóki nie padnie komenda "Na ramię - broń", po czym przenosi ciężar w położenie jak w § 11/3.

2. W czasie prezentowania sztandarem w marszu, położenie sztandaru jest takie same jak w punkcie 1 z tym, że chwyt musi być ukończony na 6 kroków przed odbierającym honory, a powrót do postawy na ramię następuje 3 kroki za nim.

 

 

13. Salutowanie sztandarem

 

1. Salutowanie w miejscu wykonywa podoficer sztandarowy z postawy "Prezentuj - broń", w chwili gdy przełożony, którego się salutuje sztandarem, zbliży się na 6 kroków.

Przy salutowaniu przed Prezydentem Rzeczypospolitej i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych /Naczelnym Wodzem/ podoficer sztandarowy wykonywa zwrot na prawo w skos i pochyla sztandar oburącz w przód tak, aby drzewce sztandaru było poziome, a płat sztandaru na wysokości 2 dłoni od ziemi. W tej postawie pozostaje, dopóki przełożony nie minie trzeciego żołnierza, stojącego na lewo od sztandaru, po czym bez osobnego rozkazu przenosi sztandar z powrotem na ramię.

Przy salutowaniu sztandarem przed innymi przełożonymi podoficer sztandarowy postępuje jak w punkcie 2 z tą różnicą, że opuszcza sztandar tak, aby drzewce było pochylone o 45o.

2. Przy salutowaniu w marszu podoficer sztandarowy pochyla sztandar na 6 kroków przed przełożonym jak przy salutowaniu w miejscu, a bez osobnego rozkazu bierze sztandar na ramię na 3 kroki za przełożonym.

 

 

14. Oddział sztandarowy

1. Dla przyprowadzania i odprowadzania sztandaru wyznacza się oddział sztandarowy w składzie:

 • adiutanta oddziału,

 • pocztu sztandarowego,

 • plutonu sztandarowego /bez dział/,

 • 4 trębaczy.

2. Poczet sztandarowy składa się z :

 • dowódcy w stopniu podporucznika,

 • podoficera sztandarowego w stopniu chorążego lub starszego ogniomistrza,

 • 2 podoficerów podsztandarowych w stopniu ogniomistrza.

3. Pluton sztandarowy składa się z dowódcy, 4 podoficerów i 32 kanonierów.

4. Uzbrojenie oddziału sztandarowego: oficerowie i podoficerowie - szable i pistolety /podoficer sztandarowy bez szabli/; kanonierzy - karabinki przez plecy, bagnety /szable/, ładownice.

 

 

15. Przyprowadzanie sztandaru

 

1. Dla przyprowadzania sztandaru oddział sztandarowy udaje się do miejsca przechowywania sztandaru w porządku jak na rycinie 3.

 

Rys. 3.

 

Po przybyciu przed budynek w którym przechowuje się sztandar, oddział sztandarowy, na komendę dowódcy plutonu, staje w dwuszeregu frontem do budynku; poczet sztandarowy - naprzeciw wejścia /ryc.4/.

 

Rys. 4.

 

Po sztandar udaje się adiutant i podoficer sztandarowy.

Gdy adiutant z podoficerem sztandarowym wchodzą do budynku, dowódca plutonu podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń".

Z budynku pierwszy wychodzi adiutant, a za nim w odległości 2 kroków podoficer sztandarowy ze sztandarem. Adiutant salutuje ręką przez cały czas.

W chwili ukazania się sztandaru dowódca plutonu podaje komendę "Prezentuj - broń", "Na prawo - patrz", trębacze grają trzykrotnie hasło "Wojska Polskiego". Podoficer sztandarowy wstępuje na swoje miejsce, adiutant dobywa szablę i salutuje sztandar, dowódca plutonu podaje komendę "Na ramię - broń" po czym oddział sztandarowy na komendę dowódcy plutonuodmaszerowuje w porządku jak na rycinie 3.

2. Gdy sztandar zbliży się do oddziału na 100 kroków, dowódca pułku podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń".

Gdy sztandar zbliży się do pułku na 50 kroków, dowódca podaje komendę "Prezentuj - broń", "Na prawo /lewo/ - patrz", trębacze znajdujący się na prawym skrzydle pułku w szeregu grają hasło "Wojska Polskiego". Trębacze i pluton sztandarowy oddzielają się od pocztu sztandarowego i poza frontem pułku przechodzą na prawe skrzydło /na lewo od trębaczy/, po czym pluton sztandarowy prezentuje broń. Adiutant salutuje szablą i prowadzi sztandar przed frontem pułku.

Gdy poczet sztandarowy zajmie miejsce na prawym skrzydle pułku /na lewo od trębaczy/, adiutant trzymając cały czas szablę opuszczoną odchodzi na swoje miejsce.

Na znak dowódcy pułku trębacze przestają grać, po czym dowódca pułku podaje komendę "Na ramię - broń", "Spocznij".

3. Jeżeli pułk jest ustawiony w pobliżu budynku gdzie się przechowuje sztandar, nie wyznacza się plutonu sztandarowego. Sztandar przyprowadza adiutant z pocztem sztandarowym.

Gdy adiutant z podoficerem sztandarowym wchodzą do budynku, dowódca pułku podaje komendę "Baczność", "Szable - w dłoń".

W chwili ukazania się sztandaru dowódca pułku podaje komendę "Prezentuj - Broń", "Na prawo - patrz", trębacze grają hasło "Wojska Polskiego". Dalsze postępowanie jak w punkcie 2.

 

 

16. Odprowadzanie sztandaru

 

1. Przy odprowadzaniu sztandaru, na komendę dowódcy pułku "Szable - w dłoń", adiutant staje przed trębaczami, trębacze grają hasło "Wojska Polskiego".

Na komendę dowódcy pułku "Prezentuj - broń", trębacze przestają grać, adiutant i dowódca plutonu salutują szablami, oddział sztandarowy odprowadzają sztandar. Porządek marszu oddziału sztandarowego jak w rycinie 3.

Gdy sztandar oddalił się od pułku na 25 kroków, dowódca pułku podaje komendę "Na ramię - broń".

2. Wnoszenie sztandaru do budynku odbywa się według zasad § 15/. W czasie wnoszenia sztandaru do budynku trębacze grają trzykrotnie hasło "Wojska Polskiego".

3. Jeżeli pułk jest ustawiony w pobliżu budynku gdzie się przechowuje sztandar, nie wyznacza się plutonu sztandarowego. Sztandar odprowadza adiutant z pocztem sztandarowym. W czasie wnoszenia sztandaru do budynku trębacze grają hasło "Wojska Polskiego".

 

 

ROZDZIAŁ C.
ODDZIAŁ ZMOTORYZOWANY ZE SPRZĘTEM

 

17. Oddział sztandarowy

 

1. Dla przyprowadzania i odprowadzania sztandaru wyznacza się oddział sztandarowy w składzie:

 • adiutant oddziału,

 • pocztu sztandarowego,

 • plutonu sztandarowego,

 • 4 trębaczy.

2. Poczet sztandarowy składa się z:

 • dowódcy w stopniu podporucznika,

 • podoficera sztandarowego w stopniu chorążego lub starszego ogniomistrza,

 • podoficera podsztandarowego w stopniu ogniomistrza.

3. Pluton sztandarowy składa się z dowódcy, 4 podoficerów i 32 kanonierów.

 

 

18. Przyprowadzanie sztandaru

 

Przyprowadzanie sztandaru odbywa się według postanowień § 15 z tą różnicą, że pluton sztandarowy staje z tyłu za środkiem pułku w dwuszeregu.

Po komendzie "Spocznij" dowódca pułku podaje komendę "Pluton sztandarowy i trębacze - do bateryj", wymienieni rozchodzą się do swych pododdziałów.

 

 

19. Odprowadzanie sztandaru

 

Na komendę dowódcy pułku "Pluton sztandarowy i trębacze - na miejsca", trębacze ustawiają się w szeregu 5 kroków na prawo od pocztu sztandarowego, a pluton sztandarowy w dwuszeregu za trębaczami. Dalsze postępowanie jak w § 16.

 

20. Miejsce pocztu sztandarowego

 

1. W szyku rozwiniętym pojazd pocztu sztandarowego znajduje się na prawym skrzydle oddziału.

W marszu - za pojazdem odowódcy oddziału.

2. Aby wsiąść do pojazdu poczet sztandarowy staje w szeregu z prawej strony pojazdu, podoficer sztandarowy naprzeciw tylnego wejścia. Podoficer sztandarowy oddaje sztandar podoficerowi podsztandarowemu, siada na tylne siedzenie z prawej strony, po czym przy pomocy podoficera podsztandarowego stawia drzewce sztandaruw tulei1 i ujmuje drzewce prawą dłonią. Dowódca pocztu siada obok kierowcy, podoficer podsztandarowy obchodzi pojazd od tyłu i siada z lewej strony podoficera sztandarowego.

3. Przy przeglądach poczet sztandarowy stoi pieszo w szeregu na prawo od pojazdu pocztu.

 

 

 

21. Postawy chwyty i oddawanie honorów sztandarem.

 

1. W miejscu chwyty sztandarem i oddawanie honorów wykonywa podoficer sztandarowy w myśl postanowień rozdziału B.

2. W marszu sztandar pozostaje nieruchomo, drzewce w położeniu pionowym w tulei.

W czasie defilady podoficer sztandarowy trzyma drzewce sztandaru prawą ręką nieco powyżej pasa głównego, lewa dłoń spoczywa na lewym kolanie.

 

 

ROZDZIAŁ D.

PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

22. Miejsce przechowywania

 

Sztandar przechowuje się zasadniczo w pokoju służbowym dowódcy oddziału, w przeznaczonej wyłącznie na ten cel szafie.

W czasie ćwiczeń polowych i działań wojennych sztandar przechowuje się w kwaterze dowódcy oddziału.

 

 

 

ROZDZIAŁ E.


BATERIA HONOROWA

 

23. Bateria honorowa w szyku konnym

 

1. Bateria honorowa w szyku konnym występuje w składzie:

 • dowódcy,

 • pocztu sztandarowego w składzie jak § 5/2.

 • 3 trębaczy,

 • zwiadu /bez trębacza/,

 • oficera ogniowego,

 • 2 plutonów w składzie po 2 działony zaprzężone.2

2. Szyki baterii honorowej jak na rycinie 5 i 6.

 

Rys. 5.

 

Rys. 6.

 

24. Bateria honorowa w szyku pieszym

 

1. Bateria honorowa w szyku pieszym występuje w składzie:

 • dowódcy,

 • pocztu sztandarowego w składzie jak w § 14/2,

 • 4 trębaczy,

 • 2 plutonów w składzie po 1 oficerze, 4 podoficerów i 32 kanonierów.

2. Szyki baterii honorowej jakna rycinie 7 i 8.

 

Rys. 7.

 

Rys. 7.

 

 

 

{KONIEC}

 


1/ Tuleja jest przymocowana do ramy samochodu z prawej strony między siedzeniem przednim, a tylnim, tak aby drzewce sztandaru stało pionowo.

 

2/ W artylerii ciężkiej działon występuje bez wozów amunicyjnych.

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0