Artyleria przeciwlotnicza » Listy i stanowiska

Oficerowie zawodowi artylerii przeciwlotniczej - 23 marzec 1939
Oficerowie zawodowi artylerii przeciwlotniczej - 23 marzec 1939

Poniższa lista pochodzi z "Rocznik oficerski 1939 : stan na dzień 23 marca 1939" autorstwa Ryszarda Rybki oraz Kamila Stepana wydanego w 2006 r. Jest to lista oficerów słuzby stałej wraz z ich przydziałami. Należy pamiętać, iż jeśli na danej liście nie wymieniono określonego stanowiska, znaczy to, iż nie było zajmowane przez oficera zawodowego ale przez oficera rezerwy, podoficera na stanowisku oficerskim lub stanowisko było w tej dacie nieobsadzone. Ponadto między 23 marca, a 31 sierpnia 1939 r. następowały dalsze przeniesienia służbowe.

 

Legitymacja służbowa mjr Stefana Szutkowskiego z 1. papl z 1938 r.

 

 

1. pułk artylerii przeciwlotniczej im. Marszałka Rydza-Śmigłego

Miejsce postoju Warszawa

 

 

Dowódca pułku płk BaranKazimierz II
Z-ca dowócy ppłk Jórasz Franciszek
Adiutant kpt. Glażewski Stanisław
Naczelny lekarz medycyny mjr dr Żyżniewski Jan
Oficer wyszkolenia technicznego vacat
Oficer zwiadowczy kpt. Dunicz Tadeusz
Kwatermistrz mjr Sokołowski Wiesław
Oficer mobilizacyjny kpt. Kozłowski Kazimierz II
Z-ca oficera mobilizacyjnego por. Blocki Józef Kazimierz
Oficer administracyjno - materiałowy kpt. Grybowski Leon
Z-ca oficera administracyjno - materiałowego chor. Kaznowski Józef
Oficer gospodarczy kpt. int. Trzepałko Józef
Oficer żywnościowy chor. Szymański Józef
Dowódca baterii łączności Kpt. Adamski Konstanty
   Dowódca plutonu por. Grzejszczak Tadeusz Wacław
   Dowódca plutonu por. Kwieciński Tadeusz
   Dowódca plutonu por. Ostaszewski Marian Jan
Dowódca baterii szkolnej kierowców Kpt. Paszkiewicz Stanisław
   Instruktor por. Wałużyniec Tadeusz Jan
   
Dowódca I dywizjonu mjr dypl. Niewęgłowski Cezary
Oficer zwiadowczy I dywizjonu vacat
Dowódca 1 baterii por. Szpiganowicz Władysław
   Dowódca plutonu por. Pławiński Wiktor
Dowódca 2 baterii kpt. Luer Zbigniew Feliks
   Dowódca plutonu ppor. Dorengowski Jerzy
   Dowódca plutonu ppor. Pawłowski Stefan
Dowódca 3 baterii kpt. Plodowski Józef Franciszek
   Dowódca plutonu por. uzbr. inż. Stawin Jerzy
   Dowódca plutonu ppor. Krukowski Jerzy Piotr
   
Dowódca II dywizjonu mjr Chrol - Frolowicz Michał
Oficer zwiadowczy II dywizjonu por. Kamiński Wacław
Dowódca 4 baterii p.o. ppor. Horbaczewski Jerzy
Dowódca 5 baterii kpt. Gieraltowski Czesław Marian
   Dowódca plutonu por. Światopełk - Mirski Leon
   Dowódca plutonu ppor. Pabich Władysław
Dowódca 6 baterii p.o. por. Mazurkiewicz Jerzy
   Dowódca plutonu ppor. Kordziński Józef Bolesław
   
Dowódca III dywizjonu mjr Fengler Alfons Roman
Oficer zwiadowczy III dywizjonu vacat
Dowódca 7 baterii por. Dąbrowski Wincenty
   Dowódca plutonu ppor. Krzemiński Zdzisław Janusz
Dowódca 8 baterii p.o. por. Kaskerkiewicz Kazimierz Korneliusz
   Dowódca plutonu ppor. Pęski Marian
Dowódca 9 baterii por. Kuszewicz Jerzy
    Dowódca plutonu ppor. Kubski Jan Kryspin
   
Dowódca IV dywizjonu mjr Boroński Aleksander Roman
Oficer zwiadu IV dywizjonu vacat
Dowódca 10 baterii por. Maliszewski Józef
   Dowódca plutonu ppor. Chmielowski Antoni
   Dowódca plutonu ppor. Kędzierski Wiesław Jan
Dowódca 11 baterii kpt. Gil Władysław Jan
   Dowódca plutonu ppor. Kujawa Teodor
   Dowódca plutonu ppor. Zając Zbigniew Kazimierz
Dowódca 12 baterii kpt. Soliwoda Stanisław Władysław
   Dowódca plutonu ppor. Krępa Jan Kazimierz
   Dowódca plutonu ppor. Milewski Tadeusz Piotr Józef
   
Komendant parku kpt. Cydzik Feliks Leon
Kierowskin warsztatów kpt. adm. (art.) Daszewski Tadeurz Antoni
   Z-ca kierownika chor. Weczera Antoni
Na kursie kpt. Czołowski Antoni
Odkomenderowany kpt. Lewandowski Stanisław II

 

 

2 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Grodno

 

Dowódca dywizjonu mjr. Górski Bronisław Sylwester
Adiutant por. Pepłowski Józef
Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych kpt. Szuprowicz Jakub
Oficer mobilizacyjny kpt. Charlewski Zygmunt
Dowódca plutonu łączności ppor. Musiał Józef
Dowódca 1 baterii por. Horbaczewski Stanisław Kazimierz
   Dowódca plutonu ppor. Nosalik Kazimierz
Dowódca 2 baterii kpt. de Latour Kazimierz
   Dowódca plutonu ppor. Rybołowicz Józef
   Dowódca 3 baterii kpt.Charlewski Zygmunt*
   Dowódca plutonu ppor Jung Władysław
   Dowódca plutonu ppor. Cwalina Edward
Dowódca 4 baterii kpt. Borowik Bolesław Piotr
   Dowódca plutonu ppor. Barncewicz Witold

 

3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Wilno

 

Dowódca dywizjonu mjr Krzywobłocki Stanisław
Adiutant por. Osostowicz Stefan Marian
Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych kpt. adm (art.) Umiastowski Jan
Oficer mobilizacyjny kpt. Dąbrowski Stefan Aleksander
Dowódca plutonu łączności por. Korbowicz Kazimierz
Dowódca 1 baterii por. Żdżarski Władysław Jan
   Dowódca plutonu ppor. Renz Leonard
Dowódca 2 baterii por. kontr. Hołowań Jerzy
   Dowódca plutonu ppor. Szperka Henryk
Dowódca 3 baterii por. Głuchowski Mieczysław Feliks
    Dowódca plutonu ppor. Poszalski Mieczysław Franciszek

 

5 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Kraków

 

Dowódca dywizjonu ppłk Przybytko Leon
I z-ca dowódcy kpt. Rutkowski Wacław II
Adiutant por. Baturo Jan
Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych kpt. Marski Emil Klaudiusz*
Oficer mobilizacyjny kpt. Laskowski Kazimierz Antoni
Oficer techniczny kpt. Marski Emil Klaudiusz*
Dowódca plutonu łączności por. Dac Józef Grzegorz
Dowóca 1 baterii kpt. Marczas Stanisław Tomasz Piotr
   Dowódca plutonu ppor. Lebelt Zenon
   Dowódca plutonu ppor. Wesołowski Klemens Andrzej
Dowódca 2 baterii p.o. kpt. Rutkowski Wacław II*
   Dowódca plutonu ppor. Skowroński Stanisław Antoni
Dowódca 3 baterii kpt. Godunow Borys
   Dowódca plutonu ppor. Baczewski Jerzy Stanisław
Dowódca 4 baterii kpt. Kopeć Józef Jan
   Dowódca plutonu ppor. Lasociński Marian

 

Legitymacja służbowa ppor Romualda Bonieckiego z 5 daplot z 1938 r.

 

 

6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Lwów

 

 

Dowódca dywizjonu

ppłk Kobielski Ireneusz

I z-ca dowódcy

kpt. Peschel Orwald Franciszek Artur

Adiutant

kpt. Gregowicz Jerzy Marian

Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych

kpt. adm. (art.) Dyhdalewicz Edward

Oficer mobilizacyjny

por. Pałyga Stanisław

Oficer techniczny

kpt. Niewiarowski Tadeusz

Dowódca plutonu łączności

por. Bąbczyński Roman

Dowódca 1 baterii

kpt. Hordyński Tadeusz Dobiesław
   Dowódca plutonu ppor. Skowron Marian Józef

Dowódca 2 baterii

kpt. Mościcki Bazyl
   Dowódca plutonu ppor. Kaczmarczyk Edward

Dowódca 3 baterii

kpt. Burski Franciszek
   Dowódca plutonu ppor. Oświęcimski Kazimierz Ignacy

Dowódca 4 baterii

por. Łupiński Grzegorz
   Dowódca plutonu ppor. Woźniak Tadeusz Maciej

Dowódca 5 baterii

por. Zwil Roman Władysław
   Dowódca plutonu ppor. Jarzęcki Aleksander
Na kursie kpt. Malinowski Zygmunt III

 

7 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Poznań

 

Dowódca dywizjonu

mjr Zylber Mieczysław

Adiutant

kpt. Działak Jan

Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych

kpt. Borodzicz Wiktor

Oficer mobilizacyjny

kpt. Szlemko Sylwester

Dowódca plutonu łączności

por. Żyromski Władysław

Dowódca 1 baterii

kpt. kontr. Takajszwili Platon
   Dowódca plutonu

ppor. Brzeski Witold Julian

   Dowódca plutonu por. Ungeheier Stanisław Mieczysław

Dowódca 2 baterii

kpt. Zaleski Stanisław
   Dowódca plutonu ppor. Bagnicki Paweł
   Dowódca plutonu ppor. Olszewski Franciszek

Dowódca 3 baterii

kpt. Żniński Paweł Kazimierz
   Dowódca plutonu

por. Serafin Wacław Kazimierz

 

8 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Toruń

 

Dowódca dywizjonu mjr Bieniak Marian
I z-ca dowódcy kpt. Furmanowicz Leon
Adiutant por. Buława - Gabryszewski Aleksander Józef
Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych kpt/ Kazimierczuk Józef
Oficer mobilizacyjny kpt. Makowski Stefan Józef
Oficer techniczny kpt. Wojtusiak Julian Franciszek
Oficer administracyjno - materiałowy kpt. Rylski Czesław Witold
Oficer żywnościowy por. Jagodziński Władysław
Dowódca plutonu łączności por. Putkiewicz Franciszek
Dowódca 1 baterii kpt. Staszewski Władysław Julian
   Dowódca plutonu ppor. Bagiński - Ślepowron Bogdan Michał
Dowódca 2 baterii por. Neugebauer Tomasz
   Dowódca plutonu ppor. Olejarczuk Edmund
Dowódca 3 baterii por. Kupczyński Tadeusz Stanisław
   Dowódca plutonu ppor. Ejsymont Mieczysław
   Dowódca plutonu ppor. Widerski Kazimierz Jan
Dowódca 4 baterii por. Degórski Ryszard Leon
   Dowódca plutonu ppor. Jasiński Stanisław

 

 

9 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Brześć n/Bugiem

 

 

Dowódca dywizjonu mjr  Najwer Walenty Michał
I z-ca dowódcy kpt. Bohdanowicz Feliks
Adiutant kpt. Klimontowicz Janusz Stanisław
Lekarz medycyny por. lek. Cierpikowski Czesław
II z-ca dowódcy (kwatermistrz) p.o. kpt. adm. (art.) Raczkowski Ignacy
Oficer mobilizacyjny kpt. adm. (art.) Wiliński Stefan
z-ca oficera mobilizacyjnego chor. Pasek Zygmunt
Oficer administracyjno - materiałowy por. adm. (art.) Wasilewski Tadeusz II
Oficer techniczny kpt. Malinowski Zygmunt Tomasz Stanisław
Oficer gospodarczy por. int Sulikowski Marcin Eugeniusz
Dowódca plutonu łączności por. Złotnik Edward
Dowódca 1 baterii kpt. Bandrowski Władysław
   Dowódca plutonu por. Stocki Michał
Dowódca 2 baterii mjr dypl. Cypryk Stanisław
   Dowódca plutonu ppor. Osiecki Zbigniew
   Dowódca plutonu ppor. Pawlak Bronisław Tadeusz
Dowódca 3 baterii por. Raniewicz vel Szram Jan
   Dowódca plutonu ppor. Dmowski Marian
Dowódca 4 baterii por. Jakubowski Tytus Roman
   Dowódca plutonu ppor. Dwornicki Stanisław Wojciech
Dowódca 5 baterii kpt. Małecki Stanisław
   Dowódca plutonu ppor. Smoliński Józef

 

11 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Dęblin

 

Dowódca dywizjonu           mjr Bogucki Wiktor
Adiutant por. Trybalski Julian Kazimierz
Pomocnik dowódcy ds. gospodarczych  por. Marczak Henryk
Oficer mobilizacyjny por. Piórecki Zbigniew Stanisław
Oficer techniczny kpt. adm. (art.) Nawrocki Marian
Dowódca plutonu łączności                      ppor. Przyczynek Wojciech Stanisław
Dowódca 1 baterii    por. Słociński Alfred Adam
   Dowódca plutonu ppor. Lisowski Włodzimierz
Dowódca 2 baterii    kpt. Kociuba Kazimierz Franciszek
Dowódca 3 baterii    kpt. Offmański Jerzy Michał
   Dowódca plutonu ppor. Jędrzejczak Mirosław Grzegorz

 

13 bateria artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Równe

 

Dowódca baterii       kpt. Zacharjasiewicz Teodor August Sylwester
Dowódca plutonu ppor. Jahołkowski Józef Władysław

 

15 dywizjon artylerii przeciwlotniczej

Miejsce postoju Katowice

 

Dowódca dywizjonu           mjr Niemczyński Roman
I z-ca dowódcy kpt. Blechinger Ferdynand
Adiutant         p.o. ppor. Ziółko Jan Piotr*
II z-ca dowódcy [kwatermistrz] kpt. Winiarski Stanisław Walenty Łukasz
Oficer mobilizacyjny kpt. adm. (art.) Ihnatowicz Marian
Oficer gospodarczy por. int. Łabiak Władysław
Dowódca plutonu łączności          kpt. Zembik Baltazar
Dowódca 1 baterii kpt. Grabski Józef Marian
   Dowódca plutonu     ppor. Brzyszczan Adam
Dowódca 2 baterii kpt. Ziober Stanisław Jan
   Dowódca plutonu     ppor. Ziółko Jan Piotr*
Dowódca 3 baterii    kpt. Łabiak Franciszek  
   Dowódca plutonu     ppor. Pietras Kazimierz