Aktualności

Kanonier telefonista - Nowa sylwetka w galerii postaci.
Kanonier telefonista - Nowa sylwetka w galerii postaci.

Zgodnie z etatem pokojowym z końca lat 30-tych, w skład każdego z samodzielnych dywizjonów artylerii przeciwlotniczej wchodziła bateria łączności, składająca się z trzech plutonów. Zadaniem ich było szkolenie kanonierów służących na różnych funkcjach łączności, a w czasie mobilizacji wystawienie drużyn łączności na potrzeby baterii motorowych.

 

6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej został powołany do życia w roku 1924. Stacjonował on w garnizonie Lwów aż do 1939 r. w tzw. Koszarach Czerwonego Klasztoru przy ul. Teatyńskiej. W niniejszej sesji prezentujemy kanoniera telefonistę baterii łączności lwowskiego dyonu. Żołnierze patroli telefonicznych artylerii przeciwlotniczej poruszali się na samochodach Polski Fiat 508/518 w wersji telefonicznej z przyczepkami.

 

Pełna sesja znajduje się TUTAJ.